Džemala Bijedića 160
Otvoreno 09:00 - 21:00

Pravila programa lojalnosti Meggle

Uz kupovinu jednog pakovanja vrhnja za kuhanje od 750 ml kupci na kasi preuzimaju naljepnicu. Kada kupac sakupi 10 naljepnica, uz popunjen letak, na info pultu preuzima šerpicu.

Članak 1.

Organizator programa lojalnosti je MEGGLE d.o.o. Posušje, Rastovača polje br. 39, 88240, Posušje, BiH.

 

 

Članak 2.

Program lojalnosti provodi se u označenim (prodavnicama) Binga na području Bosne i Hercegovine od 16.3.2021. do 30.4.2021. ili do isteka zaliha.

 

 

 Članak 3.

Program lojalnosti provodi se u svrhu promocije proizvoda robne marke MEGGLE. U programu lojalnosti uključen je proizvod MEGGLE Vrhnje za kuhanje 20% m.m. 750ml.

 

 

  Članak 4.

U programu lojalnosti mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Bosni i Hercegovini. Osobama koje na bilo koji način učestvuju u sprovođenju programa darivanja, kao ni članovima njihovih užih porodica nije dozvoljeno sudjelovanje u darivanju.

 

 

Članak 5.

Za sudjelovanje u programu lojalnosti potrebno je u prodajnom mjestu Bingo BCC Sarajevo, ili Bingo BCC Tuzla kupiti 10 kom MEGGLE  Vrhnje za kuhanje 20% m.m. 750ml, u navedenom razdoblju.

Kupnjom 1 komada MEGGLE Vrhnje za kuhanje 20% 750ml, na kasi se dobiva jedna naljepnica. Potrebno je sakupiti ukupno 10 naljepnica, I nalijepiti ih na karticu, te uz predočenje ispravno popunjene kartice preuzeti poklon na info pultu.

Objekti u kojima je organizovano preuzimanje poklona:

 

PJ

OBJEKAT

ADRESA

247

Hipermarket Bingo Plus BCC Sarajevo

Džemala Bijedića 160

211

Hipermarket Bingo Plus BCC Tuzla

Mitra Trifunovića Uče 2

 

Osobe zadužene za izdavanje gratisa dužne su potpisati se na poleđinu računa kako ne bi došlo do      zloupotrebe istog.

Ako se provjerom utvrdi da na prijavljenom računu nije evidentirana kupovina MEGGLE proizvoda potrošač nema pravo na naljepnicu.

 

 

Članak 6.

Potrošač nema pravo tražiti zamjenu dodijeljenog poklona niti zamjenu poklona za novac. Predajom

poklona prestaju sve daljnje obaveze Organizatora programa lojalnosti prema potrošaču.

 

Članak 7.

Potrošač preuzimanjem poklona prihvaća Pravila programa lojalnosti. Pravila će biti objavljena na Internet stranci www.bingocitycenter.ba

 

 

Članak 8.

Organizator ne odgovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja poklona iz ovog

programa lojalnosti.

Organizator zadržava pravo prekinuti program lojalnosti prije roka određenog ovim pravilima, kao i mijenjati odredbe ovih pravila o čemu će potrošači biti obaviješteni putem Internet stranice  www.bingocitycenter.ba

 

Članak 9.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Sud u Banjaluci.